Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης (access control system) στα κτήρια της Ε.Α.Δ. επί των οδών Λένορμαν 195 & Αμφιαράου (κτήριο 1) και Πειραιώς 205 (κτήριο 2) στην Αθήνα

 

Πρόσκληση

Παράρτημα Α - Πίνακας συμμόρφωσης

Παράρτημα Β - Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς