Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13/03/2020 ως προς το συνημμένο της πρόσκλησης.
 
Σας γνωρίζουμε ότι υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών και αναρτήθηκε στο http://www.opengov.gr/home/2020/03/12/8549 η πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ). 
 
Μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας έως 02 Απριλίου 2020 ακολουθώντας τις οδηγίες στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications/ .
 
Δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ: https://aead.gr/images/prokirixeis/2020Mar/20200312-prosklisi-epilogis-proedrou-sd-ead.PDF