Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 01.09.2023 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 25.09.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23.59 ́.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα συνημμένα αρχεία: