Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Προσκαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 27.05.2020, για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας ογδόντα (80) λίτρων. Οι κάδοι θα πρέπει να είναι τροχήλατοι (με δύο τροχούς), πλαστικοί, χρώματος μπλε, με επίπεδο καπάκι, τουλάχιστον δύο χειρολαβές και αυτοκόλλητο με τα στοιχεία της Ε.Α.Δ.. Επίσης θα πρέπει να παρέχεται εγγύηση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών καθώς και επαρκή ανταλλακτικά για την συντήρηση των κάδων για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον. Οι κάδοι θα παραδοθούν εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης στις κάτωθι διευθύνσεις:

Περισσότερες πληροφορίες