Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 8-6-2022 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 29-6-2022 ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στην ΕΑΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Πρόσκληση

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ