Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια σφραγίδων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και του Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πρόσκληση σε μορφή .doc και .pdf