Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή, διαλογή, μεταφορά και διανομή ταχυδρομικών αντικειμένων), για λογαριασμό τουσυνόλου των Υπηρεσιών της στην Επικράτεια, προς παραλήπτες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και το Εξωτερικό (πολίτες, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κ.τ.λ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την πρόσκληση