Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

epeitharxika

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 24 του ν. 4807/2021 ( ΦΕΚ 96 Α΄/11-6-2021 ) η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ανέπτυξε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία e-Peitharxika (https://e-peitharxika.aead.gr/) για την παρακολούθηση των μορφών της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών υποθέσεων.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στην Ε.Α.Δ. στην οποία καταχωρίζονται τα στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης, Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, των πειθαρχικών διαδικασιών και των ποινικών υποθέσεων που σχετίζονται με τις πειθαρχικές διαδικασίες. Μέσω αυτής παρακολουθείται και η εξέλιξη των πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων και στην περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων.

 

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ / Φ.69 / 207 / οικ.8955 /03.06.2022  : Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Εγχειρίδιο εγγραφής και περιήγησης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας