Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ετήσια έκθεση απολογισμού της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 85, παρ. 5 του ν.4622/2019 (Φ.Ε.Κ. 133/Α’/07.08.2019), αποτελεί το βασικό εργαλείο διαφάνειας και λογοδοσίας για τη δράση της Αρχής και αποσκοπεί στην αντικειμενική και υπεύθυνη ενημέρωση για το έργο που επιτελέστηκε αλλά και για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος.

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2019