Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025: Εξαμηνιαία Έκθεση Υλοποίησης, Α΄ εξάμηνο 2022