Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ESOEL Cover Nov x300

 

Το εγχειρίδιο με θέμα «Μέθοδοι Ανάλυσης Δεδομένων στο πλαίσιο Ελεγκτικών Αποστολών» αποτελεί ένα χρήσιμο εγχειρίδιο, σχετικά με τη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων, στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών κατά τον σχεδιασμό και τη διενέργεια των ελέγχων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα είδη, τις κατηγορίες και τους τύπους των ελέγχων, το εγχειρίδιο παρέχει κατευθύνσεις για τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με το ελεγκτικό περιβάλλον και αντικείμενο, προκειμένου τα δεδομένα αυτά να εντοπιστούν και να αναλυθούν κατά τρόπο επαγγελματικό, δομημένο και αξιόπιστο.

Μεταφορτωση εγχειριδιου