Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

cover odhgos katalogistikhs diadikasias

 

O Οδηγός Καταλογιστικής Διαδικασίας αποτελεί ένα χρήσιμο και πρακτικό εγχειρίδιο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά τα στάδια της διαδικασίας έκδοσης καταλογιστικών πράξεων. Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση και καθοδήγηση των καταλογιζόντων οργάνων, ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την ορθή εκτέλεση της καταλογιστικής διαδικασίας, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.