Επιλέξτε τη γλώσσα σας

teleworking for employee w

Οδηγός τηλεργασίας σε μορφή .pdf

 1.  Χρησιμοποιείτε τις προσωπικές σας συσκευές ή τις συσκευές που σας παρέχει η εταιρεία / ο φορέας σας. Σε κάθε περίπτωση, σιγουρευτείτε ότι το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές σας είναι ενημερωμένες, ότι έχετε εγκαταστήσει τα κατάλληλα αντιϊκά προγράμματα και ότι η σύνδεση σας στο διαδίκτυο είναι ασφαλής.

 2. Αποφεύγετε να κάνετε προσωπική χρήση τυχόν εξοπλισμού που σας έχει παρασχεθεί από την εταιρεία / τον φορέα σας στο πλαίσιο της Τηλεργασίας.

 3. Στην περίπτωση που η εταιρεία / ο φορέας σας, σας έχει προμηθεύσει με σχετικό εξοπλισμό (π.χ. φορητό Η/Υ), μην αφήνετε τα μέλη της οικογένειας σας να αποκτούν πρόσβαση σε αυτόν. Κλειδώνετε ή απενεργοποιείτε τον εξοπλισμό, όταν δεν είστε παρόντες και κρατάτε τον σε ασφαλή τοποθεσία για να αποτρέψετε τυχόν απώλεια, βλάβη από άσκοπη χρήση ή κλοπή.

 4. Χρησιμοποιείτε δυνατούς κωδικούς (αν είναι εφικτό password managers ή two-step verification).

 5. Πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε μέσω Τηλεργασίας εξοικειωθείτε με τις εταιρικές / υπηρεσιακές διαδικασίες και πολιτικές.

 6. Στην περίπτωση που χρειαστεί να συνδεθείτε με το εταιρικό δίκτυο ή το εσωτερικό δίκτυο του φορέα σας να χρησιμοποιείτε, εφόσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, VPN, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας παράσχει το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας / του φορέα σας.

 7. Εάν εντοπίσετε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε για την Τηλεργασία, επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία / τον φορέα σας μέσω των ενδεδειγμένων καναλιών.

 8. Μείνετε σε επαγρύπνηση για οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, ειδικά για αιτήματα που αφορούν οικονομικές συναλλαγές ακόμα και εάν φαίνονται να προέρχονται από άτομα που γνωρίζετε. Αυτό μπορεί να αποτελεί μία ακόμα περίπτωση κυβερνοαπάτης (cyberfraud). Επαληθεύετε και διασταυρώνετε οποιοδήποτε παρόμοιο μήνυμα / αίτημα.

 9. Μην ανοίγετε συνδέσμους ή επισυναπτόμενα αρχεία που λαμβάνετε από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από αποστολείς που δεν γνωρίζετε.

 10. Μην δίνετε προσωπικές πληροφορίες ή κωδικούς πρόσβασης, ακόμα και εάν φαίνεται με την πρώτη ματιά, να σας τα ζητούν νόμιμες εταιρείες / γνωστοί εθνικοί ή διεθνείς φορείς. Κανένας δημόσιος Οργανισμός (Ε.Ο.Δ.Υ., Υπουργείο Υγείας, Ο.Α.Ε.Δ., Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κ.α.) ή ιδιωτικός φορέας (τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι κ.α.) δεν πρόκειται να σας ζητήσει ποτέ προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

 11. Επαληθεύετε και διασταυρώνετε με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο τη γνησιότητα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνετε και σας ζητούν να κλικάρετε ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) ή να μοιραστείτε κωδικούς πρόσβασης και άλλες προσωπικές σας πληροφορίες.

 12. Δημιουργήστε συγκεκριμένο πλάνο συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη των ομάδων εργασίας για την περίοδο που θα δουλεύετε μέσω Τηλεργασίας, όπως τον τρόπο που θα ανατίθενται οι επιμέρους υποχρεώσεις για κάθε έργο / παραδοτέο, θα τηρούνται οι προθεσμίες, θα αξιολογείται η απόδοση και θα αξιοποιούνται τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας.

 

Μένουμε σπίτι.

Εργαζόμαστε με ασφάλεια.