Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) διοργανώνει

σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars)

 με θέμα:

«Η Συμβολή του Ελεγκτικού Έργου της Ε.Α.Δ. στην Κοινωνία»

Το 1ο webinar θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 και ώρα: 11:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

με τίτλο:

«Τομέας Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων»

Webinar 1 10 new768px 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 2. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 3. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 4. Υγείας & Πρόνοιας
 5. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars ξεκινά με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων, ο οποίος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με χρόνιες παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, που επηρεάζουν άμεσα την εργασιακή αλλά και μετα-εργασιακή ζωή εκατομμυρίων πολιτών.


Για να παρακολουθήσετε το webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:  

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_o2pexcLdR06BP2hbRvryIQ#/registration

 Click Here Register Transparent  

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=Kul5Q07VgtI Click Here YT White


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Παυλίνα Kαρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Τοποθετήσεις

 • Νικολίτσα Ράπτη, Προϊσταμένη Τομέα Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων, Ε.Α.Δ.
 • Κωνσταντίνος Σουλιώτης, Επικεφαλής Υποτομέα Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε.Α.Δ
 • Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Στέλεχος Δ/νσης Διευθέτησης Αναφορών, ΕΦΚΑ
 • Μαρία Βουλουμάνου, Στέλεχος Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου & Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, ΕΦΚΑ
 • Άγλη Παπαχρήστου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης & Ελέγχου, ΟΠΕΚΑ
 • Χρήστος Δημητριάδης, Στέλεχος Tμήματος Λοιπών Φορέων, Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Πελατών, ΗΔΙΚΑ

Moderator: Νικολίτσα Ράπτη


Πρόγραμμα Ημερίδας


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.