Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

12o EAD Invitation 768px1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 16 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ελεγκτικό της έργο.


Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.

Στο 12ο webinar θα παρουσιαστεί ο κοινωνικός αντίκτυπος του έργου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, η οποία συνιστά κρίσιμο επιχειρησιακό βραχίονα της Αρχής στις Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Υπηρεσία Θεσσαλονίκης είναι ένας «διαθεματικός Τομέας» της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ, ήτοι με αρμοδιότητα επί όλων των θεμάτων των Τομέων της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΑΔ, που έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών – αναφορών ή πληροφοριών και τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπηρεσίες και φορείς που εντάσσονται στη χωρική της αρμοδιότητα. Μέσω του σεμιναρίου, θα εντοπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν μέσα από τις πολυσχιδείς συνέργειες με άλλες υπηρεσίες, φορείς ή ελεγκτικές αρχές.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_0oVzLVPISBeXjz04ShyFPg

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=PWDYwl-LxrY  


Σύντομοι Χαιρετισμοί

  • Ρογκάκου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Τζιτζικώστας Απόστολος, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Τοποθετήσεις

  • Κελεσίδης Αλέξανδρος, Επικεφαλής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Βαρελάς Γεώργιος, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
  • Λασκαρίδου Δέσποινα, Γενική Διευθύντρια του Δήμου Θεσσαλονίκης
  • Κρινής Παναγιώτης, Δημοσιογράφος, TV100
  • Κωφός Αστέριος, Προϊστάμενος του Υποτομέα Ελέγχων Β΄ της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Αναστασία Τριάντου, Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια του Υποτομέα Ελέγχων Α΄, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Φανή Δάλλα, Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια του Υποτομέα Ελέγχων Γ΄, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Συντονιστής: Κελεσίδης Αλέξανδρος, Επικεφαλής της Περιφερειακής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr