Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 16 Webinar Invitation 768px1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 16 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ελεγκτικό της έργο.


Η σειρά των ενημερωτικών Webinars ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του έργου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας.

Στο 16ο webinar θα παρουσιασθεί το έργο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, με χωρική αρμοδιότητα στη Θεσσαλία και Ήπειρο. Αρμοδιότητα της Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας είναι η αξιολόγηση και διερεύνηση καταγγελιών - αναφορών ή πληροφοριών και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων σε υπηρεσίες και φορείς που εντάσσονται στις Περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας.

Επιπλέον, θα παρουσιασθούν οι παρακάτω θεματικές:
1. Νομοθετικό πλαίσιο και ελεγκτικές αρμοδιότητες της Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας.
2. Απολογιστικά και στατιστικά στοιχεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας.
3. Παρουσίαση χαρακτηριστικών υποθέσεων ελέγχου, συμπερασμάτων και προτάσεων που κατατέθηκαν από τους Επιθεωρητές- Ελεγκτές της Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://tinyurl.com/2p93aefv

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/g6wr58c-a80  


Σύντομοι Χαιρετισμοί

  • Ρογκάκου Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Εκπρόσωποι φορέων με τους οποίους έχει συνεργαστεί η Περιφερειακή Υπηρεσία Λάρισας

 Τοποθετήσεις

  • Παπαγιάννης Βασίλειος, Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Μπακοπούλου Σοφία, Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Νέμα Σοφία, Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Κατσαμάς Αντώνιος Επιθεωρητής – Ελεγκτής Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Βαλιώτη Ζωή, Επιθεωρήτρια – Ελέγκτρια Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

 Συντονιστής: Παπαγιάννης Βασίλειος , Προϊστάμενος Περιφερειακής Υπηρεσίας Λάρισας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr