Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

2o Webinar EAD Invitation 01 768px 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 2. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 3. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 4. Υγείας & Πρόνοιας
 5. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επικοινωνιών.

Κατά τη διάρκεια του Webinar θα παρουσιασθούν οι παρακάτω θεματικές:

1.Νομοθετικό πλαίσιο και ελεγκτικές αρμοδιότητες του Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Επικοινωνιών.

2.Απολογιστικά και στατιστικά στοιχεία Τομέα.

3.Παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και του ελεγκτικού έργου των δυο Υποτομέων:

    α) Περιβάλλοντος

    β) Ενέργειας & Επικοινωνιών 

4.Παρουσίαση χαρακτηριστικών υποθέσεων ελέγχου, συμπερασμάτων και προτάσεων που κατατέθηκαν από την Ε.Α.Δ.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_5r6iNu1_TeqPG2rCTsh_OQ#/registration

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=9Ye0HzdfRNE     Click Here YT White th


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής

Τοποθετήσεις

 • Καλλιόπη Ξουρή, Προϊσταμένη Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών,Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Ιωάννης Σελίμης, Εκτελεστικός Γραμματέας, Περιφέρεια Αττικής
 • Βαγγέλης Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Ευσταθία Αθηναίου, Προϊστάμενη Τμήματος Εθνικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Συντονίστρια: Καλλιόπη Ξουρή


Πρόγραμμα Ημερίδας


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.