Επιλέξτε τη γλώσσα σας

3 Webinar Prosklish 768px 1 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 2. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 3. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 4. Υγείας & Πρόνοιας
 5. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Παιδείας Έρευνας - Τεχνολογίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο εν λόγω Τομέας έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση και διερεύνηση των καταγγελιών – αναφορών και τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων στους τομείς παιδείας, έρευνας-τεχνολογίας, πολιτισμού και αθλητισμού, ιδίως για τα κάτωθι θέματα:

 1. Τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, των εποπτευόμενων φορέων τους, καθώς και των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων.
 2. Τη διασφάλιση της πολιτικής της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_C7aogIgfS8Or1tcIIKCcOA

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=yuhjvl8vlhs


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Αλέξανδρος Κόπτσης, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Γιώργος Μαυρωτάς, Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τοποθετήσεις

 • Εμμανουήλ Αυγερινός, Προϊστάμενος Τομέα Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Ιωάννης Ψαχούλας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Εύη Ζήγρα, Προϊσταμένη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Συντονιστής: Εμμανουήλ Αυγερινός, Προϊστάμενος Τομέα Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εθνική Αρχή Διαφάνειας 


Πρόγραμμα Ημερίδας 


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.