Επιλέξτε τη γλώσσα σας

4o Webinar EAD Invitation 768px 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 2. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 3. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 4. Υγείας & Πρόνοιας
 5. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα  Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

Κατά τη διάρκεια του 4ου webinar θα παρουσιαστεί ο τρόπος διαχείρισης και αξιολόγησης των καταγγελιών σύμφωνα με την πρότυπη διαδικασία, καθώς και η παρακολούθηση του ελεγκτικού έργου και η υλοποίηση προτάσεων και συστάσεων των εκθέσεων ελέγχου.

Επίσης θα παρουσιαστεί ο τρόπος διαχείρισης και αξιολόγησης καταγγελιών παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο (mobbing), αλλά και καταγγελιών για περιπτώσεις άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying).

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν στατιστικά στοιχεία καταγγελιών, εκθέσεων ελέγχων και διερευνήσεων.

Τέλος, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης (case studies) προτάσεων-συστάσεων εκθέσεων ελέγχου, οι οποίες τελικά υλοποιήθηκαν.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ πατώντας στον σύνδεσμο της εικόνας (Zoom Webinar):

 

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/S6a4R0_PgLU   


Σύντομος Χαιρετισμός

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τοποθετήσεις

 • Νικόλαος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Μιράντα Παπούλη, Προϊσταμένη Υποτομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Ενημέρωσης Κοινού, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Άγγελος Βασματζής, Προϊστάμενος Υποτομέα Εποπτείας Υλοποίησης Προτάσεων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Συντονιστής: Νικόλαος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Πρόγραμμα Ημερίδας


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) ώστε να ενημερώνεστε για μελλοντικές μας εκδηλώσεις.