Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6o Webinar EAD Invitation 768px 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 2. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών
 3. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 4. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 5. Υγείας & Πρόνοιας
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Στο 6ο κατά σειρά διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) θα παρουσιασθεί το έργο του Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης που συνίσταται στη διερεύνηση καταγγελιών-αναφορών και διενέργεια ελέγχων στους τομείς της οικονομίας, ανάπτυξης, τουρισμού, αγροτικής ανάπτυξης και διαχείρισης της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας, καθώς και αναφορικά με την περιουσιακή κατάσταση υπαλλήλων, λειτουργών και οργάνων των φορέων που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Αρχής και τη συμμόρφωση με τους υφιστάμενους περιορισμούς ως προς την άσκηση εξωυπηρεσιακών δραστηριοτήτων. Στόχος του σεμιναρίου είναι, μέσω της παρουσίασης του έργου του Τομέα, να αναδειχθούν αφενός οι προκλήσεις που εντοπίζονται κατά την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που σχετίζονται με αντικείμενα αρμοδιότητάς του και αφετέρου οι ευκαιρίες για την αναβάθμιση της διοικητικής δράσης με την προαγωγή της διαφάνειας, ακεραιότητας και λογοδοσίας, την αξιοποίηση των πορισμάτων ελέγχου, τη διάδοση καλών πρακτικών και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_at9vQgs_QNm44ZkPFFcrYQ

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=_i8m7vyZHCw  


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Σταμάτιος Πουλής, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο
 • Νικόλαος Κουλοχέρης, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης, Γενικός Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Υπουργείο Οικονομικών

Τοποθετήσεις

 • Μαργαρίτα Θωμαΐδου, Προϊσταμένη Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Παναγιώτης Καούρας, Προϊστάμενος Υποτομέα Ανάπτυξης, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Ελένη Βελγάκη, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Υπουργείο Οικονομικών
 • Σωτήριος Αναστασόπουλος, Προϊστάμενος της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Kινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Υπουργείο Οικονομικών
 • Δημήτριος Μπάρμπας, Προϊστάμενος Υποτομέα Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Γεώργιος Ζαβάκος, Προϊστάμενος Γ΄ Μονάδας Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
 • Σταμάτιος Πουλής, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο

    Συντονίστρια: Μαργαρίτα Θωμαΐδου, Προϊσταμένη Τομέα Οικονομίας και Ανάπτυξης,  Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.