Επιλέξτε τη γλώσσα σας

7o Webinar EAD Invitation 768px 1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στη διοργάνωση σειράς 10 θεματικών webinars, στόχος των οποίων αποτελεί η ενημέρωση τόσο της ευρύτερης κοινωνίας όσο και του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το ελεγκτικό της έργο, όπως αυτό επιμερίζεται στους παρακάτω Θεματικούς Τομείς:

 1. Τομέας Διαχείρισης Καταγγελιών και Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων & Ελέγχων
 2. Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εργασιακών Σχέσεων
 3. Ο.Τ.Α. (Α΄ και Β΄ βαθμού), Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης
 4. Υγείας & Πρόνοιας
 5. Οικονομίας, Ανάπτυξης
 6. Παιδείας, Έρευνας-Τεχνολογίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 7. Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας
 8. Δημοσίων Έργων & Μεταφορών
 9. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Επικοινωνιών
 10. Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

Η σειρά των ενημερωτικών Webinars συνεχίζει με την παρουσίαση του έργου του Τομέα Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας.

Στο 7ο webinar θα εντοπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Τομέα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και οι ευκαιρίες που ανακύπτουν μέσα από τις συνέργειες με συνεργαζόμενες υπηρεσίες, όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, στην κατεύθυνση του ελέγχου και της διαφάνειας. Επίσης, θα παρουσιαστούν πραγματικές περιπτώσεις επιθεωρήσεων και ελέγχου καθώς και απολογιστικά στοιχεία διερεύνησης καταγγελιών - αναφορών προκειμένου να αναδειχθεί το ελεγκτικό έργο του Τομέα και ενδεχόμενα ζητήματα που σχετίζονται με τις δυσλειτουργίες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_YO0LnlJFRl-1hsqH9HmxPQ

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/Q1sYM-SJDrE  


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Σωτήριος Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
 • Νικόλαος Στασινός, Πρόεδρος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

  Τοποθετήσεις

 • Ειρήνη Εκίζανα, Προϊσταμένη Τομέα Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, ΕΑΔ
 • Αλεξάνδρα Μπίτσικα, Προϊσταμένη Υποτομέα Χωροταξίας, Ε.Α.Δ.
 • Γεωργία Κοτίνη, Γενική Διευθύντρια Χωρικού Σχεδιασμού και αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Δημήτριος Αντωναράκος, Προϊστάμενος Τμήματος Οργανωμένου Εμπορίου, Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Δρ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης Έργων, Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Κλαίρη Δήμα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Δρ. Ευαγγελία Πέλλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αντισεισμικού Σχεδιασμού, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας

Συντονίστρια: Ειρήνη Εκίζανα, Προϊσταμένη Τομέα Δομημένου Περιβάλλοντος & Χωροταξίας, Ε.Α.Δ.


 Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.