Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 oosa ead 1

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντονίζει την επιτόπια αξιολόγηση της Ελλάδας από τον Ο.Ο.Σ.Α. με αντικείμενο την εφαρμογή της Σύμβασης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών. Η αξιολόγηση αυτή αφορά στον 4ο κύκλο αξιολόγησης της χώρας και θα διεξαχθεί από 28.09.2021 έως 01.10.2021 στις εγκαταστάσεις της Αρχής.

Κατά το τετραήμερο των εργασιών, το Κλιμάκιο της Ομάδας του Ο.Ο.Σ.Α. για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας θα έχει συναντήσεις συνεργασίας με περισσότερους από ογδόντα (80) εκπροσώπους φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.


Δελτίο Τύπου


oosa ead11 1

oosa ead111 1