Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

NTA Twitter 768px 1

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 33 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και Αμερικής πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) με τίτλο “National Anti-Corruption Strategies and Action Plans: From Development, to Implementation and Evaluation” (Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια για την Καταπολέμηση της

Διαφθοράς: Από τον Σχεδιασμό, στην Υλοποίηση και στην Αξιολόγηση). Ο Διοικητής της ΕΑΔ συντόνισε τη συζήτηση ενώ η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου Διάσκεψης των Κρατών Μερών στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία διεξάγεται μεταξύ 13 και 17 Δεκεμβρίου 2021 στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με βασικό σκοπό την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης, εμπειριών και πρακτικών στο πεδία της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς

Δελτίο Τύπου


Παρακολουθήστε ολοκληρη την εκδήλωση: