Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Διοργάνωση εκδήλωσης της ΕΑΔ στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ολομέλειας των Κρατών Μερών στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (Αίγυπτος, 13-17.12.2021)

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 33 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Αφρικής και Αμερικής πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) με τίτλο “National Anti-Corruption Strategies and Action Plans: From Development, to Implementation and Evaluation” (Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Από τον Σχεδιασμό, στην Υλοποίηση και στην Αξιολόγηση). Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου Διάσκεψης των Κρατών Μερών στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία διεξάγεται μεταξύ 13 και 17 Δεκεμβρίου 2021 στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με βασικό σκοπό την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης, εμπειριών και πρακτικών στο πεδία της πρόληψης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης συντόνισε τη συζήτηση ενώ στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Julien Betolaud, από την Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Γαλλίας, Lawrence Chung από την Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης Διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ-Κίνα, Sorin Tanase, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας και ο καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις κύριες προκλήσεις και τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας της διαδικασίας σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των εθνικών στρατηγικών για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης με την κοινωνία, η υποστήριξη από την πολιτική ηγεσία, η ανάπτυξη ειδικών δράσεων στα πεδία πολιτικής που θεωρούνται υψηλού κινδύνου διαφθοράς, καθώς και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς αναδείχθηκαν ως σημεία-κλειδιά για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την επιτυχή υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Στον διάλογο που ακολούθησε με τη συμμετοχή του κοινού επισημάνθηκε η σημασία διεξαγωγής περιοδικών ερευνών για την καταγραφή των τάσεων και των αντιλήψεων των πολιτών απέναντι στο φαινόμενο της διαφθοράς, και αναδείχθηκαν καλές πρακτικές για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με την ενεργό συμμετοχή φορέων του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.