Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD IACA Twwiter 1


Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης, συμμετείχε στη 10η Συνέλευση των Μερών της Διεθνούς Ακαδημίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς (IACA), που εδρεύει στη Βιέννη.

Στην εισήγησή του ο κ. Μπίνης, παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο και τους βασικούς επιχειρησιακούς πυλώνες της ΕΑΔ δίνοντας έμφαση στο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί η Ακαδημία και στην πολύτιμη συνεισφορά της, στην προώθηση των αρχών της ακεραιότητας και της διαφάνειας μέσα από δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων των επαγγελματιών των φορέων επιβολής του νόμου και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Δελτίο Τύπου