Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

UNODC 13TH DKTHS 768px 1


Η ΕΑΔ παρουσίασε τη σημαντική πρόοδο της χώρας στην καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών

Η ΕΑΔ συμμετείχε στην 13η Συνάντηση της Ομάδας Επισκόπησης Εφαρμογής Σύμβασης των ΗΕ κατά της Διαφθοράς, η οποία λαμβάνει χώρα από 13-17 Ιουνίου (σε υβριδική μορφή) στη Βιέννη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η χώρα για τη θωράκιση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με την καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και την αυστηροποίηση των προβλεπόμενων ποινών όσον αφορά στο αδίκημα της δωροδοκίας.

Δελτίο Τύπου