Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

NCPA 1st meeting 768px 1


Την Τρίτη 08.02.2022 έλαβε χώρα η 1η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA) υπό την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάσθηκε το ετήσιο πρόγραμμα δράσεων του Δικτύου επί του οποίου τοποθετήθηκαν τα μέλη του Δικτύου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα εργασιών του Δικτύου για το 2022.


Δελτίο Τύπου

Press Release