Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD Synedrio Dimision Symbaseon1

Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοσίων Συμβάσεων που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη συμμετείχε ο Διοικητής της ΕΑΔ, κ. Άγγελος Μπίνης και συγκεκριμένα στη Συνεδρία με θέμα: «Μέσα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δημοσίων Συμβάσεων», με κεντρική θεματική «Διαφθορά & Διαφάνεια κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνιστικών διαδικασιών».

Ο κ. Μπίνης αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων για τις δημόσιες συμβάσεις

α) για έναν αποτελεσματικό ετήσιο προγραμματισμό των αποστολών ελέγχου βάσει ανάλυσης κινδύνου (RBAP) και

β) για τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και τη διατύπωση τεκμηριωμένων συμπερασμάτων κατά τη φάση της διενέργειας των αποστολών ελέγχου και συγγραφής των σχετικών εκθέσεων.


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εισήγηση του Διοικητή της ΕΑΔ στο παρακάτω βίντεο: