Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD YPES 2 768px 1


Ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης παρουσίασε τις βασικές συνιστώσες του εθνικού συστήματος ακεραιότητας, το οποίο εντάσσεται στην εθνική στρατηγική καταπολέμησης της διαφθοράς.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Πρόκειται για ένα σύστημα που ανέπτυξε η ΕΑΔ σε συνεργασία με το ΥΠΕΣ, έτσι ώστε να υπάρχει μια συνεκτική δέσμη εξειδικευμένων δράσεων εφαρμόσιμων και μετρήσιμων με στόχο να βελτιώσουμε τη λογοδοσία, αλλά και τους μηχανισμούς διασφάλισης της ακεραιότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς στο σύνολο των δημόσιων οργανισμών. Είναι σημαντικό για τους πολίτες να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός που θα προστατεύει όχι μόνο τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους αλλά θα βοηθά στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους σε όλους τους κυβερνητικούς θεσμούς και τους δημόσιους οργανισμούς».

Τον εν λόγω Κώδικα μπορείτε να τον βρείτε εδώ:

Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπάλληλων του Δημοσίου Τομέα


Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εσωτερικών


Συμπληρωματικό Υλικό

Παρουσίαση Κώδικα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπάλληλων του Δημοσίου Τομέα

Παρουσίαση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας_Ε.Σ.Α. - Πρόοδος Υλοποίησης

Q & A Κώδικας Ηθικής & Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Δημοσίων Υπάλληλων & Εθνικό Σύστημα Ακεραιότητας