Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Webinar GDPR 768px1


Υπό το πρίσμα του τρίτου επιχειρησιακού της πυλώνα, αυτού της Ευαισθητοποίησης, η Ε.Α.Δ. διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ελεγκτική διαδικασία. Το εν λόγω Webinar εντάσσεται σε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων που έχει ήδη πραγματοποιήσει η Αρχή (συνολικά 16 webinars για το 2023) με σκοπό την ανάδειξη του πολυεπίπεδου έργου της, την αναλυτική επεξήγηση πως αυτό γίνεται πράξη μέσα από τις Διευθύνσεις της, καθώς και τη συμβολή του έργου αυτού σε όλους τους τομείς της κοινωνίας στην κατεύθυνση του εντοπισμού φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης.


Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Webinar θα παρουσιασθούν, μεταξύ άλλων:

 • Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνει η Ε.Α.Δ. για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της ελεγκτικής διαδικασίας
 • Συνέργειες που αναπτύσσει η Ε.Α.Δ. με φορείς του δημοσίου τομέα και άλλες ανεξάρτητες Αρχές στην κατεύθυνση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων
 • Μελέτες περίπτωσης συνεργασίας του Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με τη Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Ε.Α.Δ.

Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_m6hjeT2-S0egylUKAIHS7A

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://youtube.com/live/LUmu3vnnUsI  


Σύντομοι Χαιρετισμοί

 • Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
 • Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • Βασίλειος Παπακώστας, Διευθυντής,  Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

  Τοποθετήσεις

  • Κάλλη Καρβέλη, Δικηγόρος M.Sc., Ειδικός Επιστήμονας, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

   «Η εφαρμογή του ΓΚΠΔ στη Δημόσια Διοίκηση: Ευθύνη και Υποχρεώσεις»

  • Αναστάσιος Παπαθανασίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Ελληνική Αστυνομία

   «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Αρχές Επιβολής του Νόμου για σκοπούς πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων»

  • Γεωργία Μπαμπαλετάκη, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) & Αναπληρώτρια Προϊσταμένη, Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

   «Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων στην ελεγκτική διαδικασία της ΑΑΔΕ»

  • Κλεάνθης Νόου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO), Τμήμα Παρακολούθησης & Υλοποίησης Έργων, Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Ελένη Μπαλασοπούλου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) & Επικεφαλής του Γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
   • Νικόλαος Μπούρτζινος, Προϊστάμενος Τομέα Διαχείρισης Καταγγελιών & Παρακολούθησης Έργου των Τομέων της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
    • Γεώργιος Μανιάτης, Προϊστάμενος Τομέα ΟΤΑ (Α' & Β' Βαθμού) Αποκεντρωμένης Διοίκησης & Μετανάστευσης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας
    • Αικατερίνη Λιούλη, Προϊσταμένη Τομέα Υγείας & Πρόνοιας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας

    Συντονισμός: Ελένη Μπαλασοπούλου


    Πρόγραμμα Webinar


    Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


    Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

    Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

    Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr