Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Bribery 2023 768px1


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με τη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών διοργανώνει την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 ενημερωτική διαδικτυακή ημερίδα-webinar με θέμα: «Η Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Foreign Bribery). Η 4η φάση αξιολόγησης της Ελλάδας».

Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει την ανασκόπηση των βασικών σημείων της Σύμβασης του ΟΟΣΑ καθώς και των συστάσεων προς τη χώρα μας αναφορικά με την ορθή εφαρμογή της. Στελέχη από τη δημόσια διοίκηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και το δικαστικό σώμα θα συζητήσουν αναφορικά με τις προβλέψεις της Σύμβασης και την υλοποίηση των συστάσεων που έχει απευθύνει ο ΟΟΣΑ στη χώρα μας κατόπιν της 4ης φάσης αξιολόγησής της.


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://eu01web.zoom.us/webinar/register/WN_GSxgqAUiSaGr4NaW91jyOw

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=uoU5rlDAUIw  


Πρόγραμμα Webinar


Σύντομοι Χαιρετισμοί

  • Γιώργος Παγουλάτος, Πρέσβυς της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄Διευθυντής της Διεύθυνσης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Υπουργείο Εξωτερικών
  • Γεώργιος Κασάπας, Προϊστάμενος Τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεθνών Σχέσεων Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Τοποθετήσεις

  • Μαρία Γαβουνέλη, Καθηγήτρια Νομικής ΕΚΠΑ, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και Εθνικός Εκπρόσωπος στον Ο.Ο.Σ.Α. WGB
  • Ελένη Παπαδοπούλου, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών πρ. Επίκουρος Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος
  • Απόστολος Μιχαλόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α' Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Εξωστρέφειας και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας, Υπουργείο Εξωτερικών
  • Αναστάσιος Καντιάνης, Στέλεχος της Ζ’ Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακής και Ανθρωπιστικής Αρωγής, Υπουργείο Εξωτερικών
  • Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομική Συνεργάτης Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή Εθνική Αρχή Διαφάνειας
  • Δήμητρα Αναγνωστοπούλου, Νομική συνεργάτης "Enterprise Greece" Διδάκτωρ Νομικής Αθηνών

Συντονίστρια: Αναστασία Σωτηροπούλου, Νομική Συνεργάτης Γραφείο Αναπληρώτριας Διοικητή Εθνική Αρχή Διαφάνειας


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr