Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

XM EOX Webinar Twitter3 768px1


Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), ως φορέας υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση του Πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς», η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» των EEA Grants - Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ) 2014-2021, διοργανώνει webinar με θέμα:

«Η συμβολή των EEA- Grants (ΧΜ-ΕΟΧ) στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας».

Το webinar αποτελεί την εναρκτήρια εκδήλωση δημοσιότητας της Πράξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό για την εφαρμογή των EEA Grants, το εγχειρίδιο επικοινωνίας και δημοσιότητας και την Επικοινωνιακή του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) και έχει ως στόχο την παρουσίαση της συμβολής της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

Στο πλαίσιο του webinar θα παρουσιαστεί:

  • Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του ΕΟΧ και η συμβολή του προς την κατεύθυνση της μείωσης των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων, αλλά και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Δοτριών Χωρών και Δικαιούχων Κρατών.
  • Το Πρόγραμμα «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» ως εργαλείο για την υποστήριξη παρεμβάσεων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα

Η Πράξη «Ενίσχυση του πλαισίου για την Ακεραιότητα, τη Διαφάνεια και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς» και η συμβολή της στην αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας.


«Συνεργαζόμαστε για μια αποτελεσματική Δημόσια υπηρεσία εμπιστοσύνης σε μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»


Για να παρακολουθήσετε το Webinar μπορείτε να κάνετε εγγραφή εδώ:

https://tinyurl.com/96k4zzyb

 


Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι της ΕΑΔ στο YouTube: National Transparency Authority

https://www.youtube.com/watch?v=-VtFrK7avS0  


 WEBINAR EOX   OOSA   Programme f1


Πρόγραμμα Webinar


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr