Επιλέξτε τη γλώσσα σας

5thCompliance Conf 768px 1


Η Αναπληρώτρια Διοικητή της Ε.Α.Δ. κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου απηύθυνε χαιρετισμό στο 5th Compliance Conference,  το ετήσιο Συνέδριο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης που διοργάνωσε ο ΣΕΚΑΣΕ σε συνεργασία με τη Νομική Βιβλιοθήκη, υπό την αιγίδα της Ε.Α.Δ.

Κατά τον χαιρετισμό της στο Συνέδριο το οποίο είχε ως κεντρικό θέμα «Seeking Certainties in Uncertain Times»,  η κα. Ρογκάκου σημείωσε τον καταλυτικό ρόλο της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ως βασικό στοιχείο κάθε επιχειρηματικής δράσης, αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες της Αρχής.

Αναφέρθηκε στη συνεργασία της Ε.Α.Δ. με τον ΣΕΚΑΣΕ και τη Νομική Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025, ενώ μεταξύ άλλων τόνισε ότι,  η Αρχή μέσα από το πολυεπίπεδο έργο της και με το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, αναπτύσσει ολοκληρωμένες Πολιτικές Ακεραιότητας, δημιουργεί χρηστικά εργαλεία, Κώδικες Δεοντολογίας και Εγχειρίδια στην κατεύθυνση της καταπολέμησης της διαφθοράς, υιοθετώντας καλές πρακτικές του εξωτερικού μέσα από τα διεθνή δίκτυα στα οποία συμμετέχει. Αναπτύσσουμε, όπως είπε, ένα ευρύ πλέγμα δράσεων ευαισθητοποίησης και επικοινωνίας σε συνεργασία με φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα με στόχο τη σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας και των προτύπων της κοινωνίας για την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και ενίσχυσης μιας κουλτούρας μηδενικής ανοχής απέναντι στη διαφθορά».