Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

After OOSA Sygroush Symf 768px1


Περισσότερα από 400 στελέχη του δημόσιου τομέα παρακολούθησαν χθες τις εργασίες του Συνεδρίου με θέμα: «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα: Αποτυπώνοντας το 'Σήμερα' - Σχεδιάζοντας το 'Αύριο'» που διοργάνωσε η ΕΑΔ, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΑΔ με τον ΟΟΣΑ και του έργου «Ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για την ακεραιότητα στον δημόσιο τομέα». Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, με δράσεις για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου και την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των δημοσίων φορέων.

Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν, ήταν τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων, πιθανές νομοθετικές αλλαγές, ένα διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης για δημόσιους λειτουργούς στο πεδίο της σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς και τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3.100 δημοσίων υπαλλήλων για την αξιολόγηση της εφαρμογής πολιτικών ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants/ ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, που αντιπροσωπεύει τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτεστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.


Άρθρο Ανακοίνωσης της Εκδήλωσης


Μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το συνέδριο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://youtube.com/live/jSv76X52uds


Παρουσιάσεις εισηγητών

Ενότητα 2: Παρουσίαση του Παραδοτέου Έργου 1 "Χαρτογράφηση και ανάλυση του συστήματος σύγκρουσης συμφερόντων στην Ελλάδα" και του  Παραδοτέου Έργου 2 "Συστάσεις για την ενίσχυση της διαχείρισης των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στην Ελλάδα"

  • Αλέξανδρος Τζουμαϊλής, Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών & Προτύπων Ακεραιότητας, EΑΔ
  • Πελαγία Πατσουλέ, Αναλύτρια Πολιτικών Ακεραιότητας, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Ακεραιότητας στην Κυβέρνηση, Διεύθυνση Δημόσιας Διακυβέρνησης, ΟΟΣΑ
  • Marie Lintzer, Προϊσταμένη Διεθνών Συνεργασιών, Ανώτατη Αρχή για τη Διαφάνεια στον Δημόσιο Βίο - Γαλλία
  • Silviu Popa, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Υπηρεσίας για την Ακεραιότητα - Ρουμανία
  • Alice Berggrun, Πολιτική Αναλύτρια, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Ακεραιότητας στην Κυβέρνηση, ΟΟΣΑ

Ενότητα 3: Παρουσίαση του Παραδοτέου Έργου 3 "Διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των δημόσιων υπαλλήλων"


Ενότητα 4: Παρουσίαση του Παραδοτέου Έργου 4 "Έρευνα για τους δημόσιους υπαλλήλους για τη μέτρηση της εφαρμογής και του αντίκτυπου των πολιτικών ακεραιότητας"

  • Alice Berggrun, Πολιτική Αναλύτρια, Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς και Ακεραιότητας στην Κυβέρνηση, ΟΟΣΑ

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr