Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

binis aggelos mask

Ο κ. Α. Μπίνης στην 96η Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω τηλεδιάσκεψης, παρουσίασε τα δομικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, όπως αυτά περιγράφονται στο ν.4795/2021, αναλύοντας τη σημασία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως βασικών δικλίδων ασφαλείας για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τη βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τα μέλη ΔΕΠ που συμμετείχαν στη διαδικτυακή συζήτηση είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας «Mentimeter» με τα αποτελέσματα να συμβάλουν σε μία διαδραστική και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Η ΕΑΔ πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις για την υποστήριξη των πανεπιστημίων στην προσπάθειάς τους να ενισχύσουν τις εσωτερικές δικλείδες ασφάλειας και να αναπτύξουν αποτελεσματικές λειτουργίες Εσωτερικού Ελέγχου: α) με την παροχή πρόσβασης στον ιστότοπο “Δίκτυο Εσωτερικών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης”, β) τη διενέργεια σεμιναρίου ανάπτυξης δεξιοτήτων για τα στελέχη των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών και γ) τη διενέργεια θεματικών συζητήσεων ανά Πανεπιστήμιο σχετικά με τις συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες γύρω από την ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:

Συμμετοχή του Διοικητή της ΕΑΔ Άγγελου Μπίνη στη σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε των Ελληνικών Πανεπιστημίων   

 

stat1

 

stat2