Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Mnimonio EAD IEP 768px 1


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 13.02.2023 η Αναπληρώτρια του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και επικεφαλής της μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα Αλεξάνδρα Ρογκάκου με  τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου  Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Οι δυο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων σε συγκεκριμένους τομείς όπως, στη συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, στην ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας καθώς και στην Ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί), σε θέματα ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.


Δελτίο Τύπου