Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 13.02.2023 η Αναπληρώτρια του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και επικεφαλής της μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου με τον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Αντωνίου.

Οι δυο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων στους παρακάτω τομείς.

Άξονας Εσωτερικού Ελέγχου: Παροχή μεθοδολογικών εργαλείων/προτύπων, Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Aξονας Ακεραιότητας: Ενίσχυση των μηχανισμών ακεραιότητας, συνεργασία σε θέματα διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και ακεραιότητας.

Αξονας Εκπαίδευσης -Ευαισθητοποίησης: Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης για θέματα ηθικής-ακεραιότητας, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και απάτης και Ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί), σε θέματα ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Τα μέρη θα συνεργάζονται με καλή πίστη, πνεύμα εμπιστοσύνης, τηρώντας τα συναλλακτικά ήθη και ανταλλάσσοντας τις αναγκαίες πληροφορίες.

Η Αναπληρώτρια του Διοικητή της ΕΑΔ, κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου σημείωσε ότι «με μεγάλη χαρά προχωρήσαμε σήμερα στη σύναψη μιας συμφωνίας που δρομολογεί τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, με στόχο την ενδυνάμωση των διαδικασιών του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου που θα καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Μια συνεργασία που θα έχει πολλαπλά οφέλη, και θα συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς».

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννης Αντωνίου δήλωσε ότι «μας χαροποιεί ιδιαίτερα η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεωρούμε ότι η προσήλωσή μας στις αξίες της διαφάνειας και της ηθικής ακεραιότητας ενισχύεται μέσα από αυτή τη συνεργασία και από τον προγραμματισμό κοινών δράσεων με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας».