Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Mnimonio EAD Epith Ergasias 768px1


Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Αναπληρώτριας του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) κας. Αλεξάνδρας Ρογκάκου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας (AAΕΕ) κου. Γιώργου Τζιλιβάκη την Παρασκευή 27.10.2023.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.

Οι δύο φορείς θέτουν τις βάσεις για μια πολυεπίπεδη συνεργασία με στόχο την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες:

  • Εσωτερικός Έλεγχος
  • Ακεραιότητα
  • Διαχείριση Κινδύνων
  • Ελεγκτική Δράση
  • Εκπαίδευση & Ευαισθητοποίηση

Δελτίο Τύπου