Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

mnimonio EAD Aristot 768px 1


Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Αναπληρώτρια Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων κα. Αλεξάνδρα Ρογκάκου με τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου. Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας.


Δελτίο Τύπου