Επιλέξτε τη γλώσσα σας

mnimonio dioikitis oee
Tο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρούν σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία στη βάση των κοινών αξιών και της επιστημονικής εξειδίκευσης των δύο φορέων.

Ο Διοικητής της Αρχής, Άγγελος Μπίνης, και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, που προβλέπει στην ανάληψη κοινών δράσεων και προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά:

  • Θέματα αξιολόγησης και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

  • Τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς επίτευξη των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας και των δύο συμβαλλομένων φορέων.

  • Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης σε θεματικές ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

 

Δελτίο Τύπου