Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Tο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρούν σε μια πολυεπίπεδη συνεργασία στη βάση των κοινών αξιών και της επιστημονικής εξειδίκευσης των δύο φορέων.

photo 15 04 2021

Ο Διοικητής της Αρχής, Άγγελος Μπίνης, και ο Πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, που προβλέπει στην ανάληψη κοινών δράσεων και προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά:

  • Θέματα αξιολόγησης και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
  • Τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς επίτευξη των σκοπών ίδρυσης και λειτουργίας και των δύο συμβαλλομένων φορέων.
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και κατάρτισης σε θεματικές ακεραιότητας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε:

«Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παραμένει πιστό στον εξωστρεφή του ρόλο, που περιλαμβάνει την αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς και Αρχές, με στόχο τόσο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα μέλη του, όσο και την ανάληψη δράσεων προς όφελος των πολιτών. Το Σύμφωνο Συνεργασίας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην ενίσχυση του αισθήματος δικαιοσύνης στην κοινωνία και στην αναβάθμιση των διαδικασιών τόσο εντός ΟΕΕ, όσο και σε άλλους φορείς».

Ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς στην Αρχή να συνεργαζόμαστε με καταξιωμένους φορείς, όπως είναι το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, και να αναλαμβάνουμε κοινές δράσεις με σκοπό την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και τη δημιουργία των κατάλληλών συνθηκών για δίκαιη ανάπτυξη και ενισχυμένες εγγυήσεις λογοδοσίας»