Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Mnimonio EAD Pan Kritis 768px


Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας με βασικό αντικείμενο δράσεις πρόληψης (εσωτερικός έλεγχος) και ευαισθητοποίησης.

Ειδικότερα οι δράσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  1. Δράσεις Πρόληψης οι οποίες ειδικότερα αφορούν:
    • Παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Ε.Α.Δ. σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας
    • Παροχή τεχνογνωσίας από την Ε.Α.Δ. για την ανάπτυξη μεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς και απάτης
    • Από κοινού ανάληψη δράσεων για τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας και τη στελέχωσή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον v. 4795/2021
  2. Δράσεις Ευαισθητοποίησης οι οποίες ειδικότερα αφορούν την αξιοποίηση των συνεργειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης και προαγωγής κουλτούρας σε θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας.