Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Mnimonio Synergasias EAD PAMAK 768px 1


Μνημόνιο  συνεργασίας υπέγραψαν στις 05.04.2022 ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη. Παρόντες ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κ. Δημήτριος Σκιαδάς και η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ κα. Μαίρη Κωνσταντινίδου.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι η συνεργασία μεταξύ της ΕΑΔ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην  παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ, σε θέματα  εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας, καθώς και η συνεργασία για την ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας, διδακτικής δραστηριότητας, επιμόρφωσης και διάχυσης γνώσης σε θέματα διαφάνειας και  καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς. 

Δελτίου Τύπου