Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στις 05.04.2022 ο Διοικητής της ΕΑΔ κ. Άγγελος Μπίνης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητή Στυλιανό Δ. Κατρανίδη. Παρόντες ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, κ. Δημήτριος Σκιαδάς και η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ κα. Μαίρη Κωνσταντινίδου.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι η συνεργασία μεταξύ της ΕΑΔ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ, σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας, καθώς και η συνεργασία για την ανάπτυξη ακαδημαϊκής έρευνας, διδακτικής δραστηριότητας, επιμόρφωσης και διάχυσης γνώσης σε θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης απάτης και διαφθοράς.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των παραπάνω στελέχη της Αρχής και του Πανεπιστημίου θα προετοιμάσουν τη σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και αξιοποίηση των συνεργειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα διαφάνειας και ακεραιότητας.