Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021, η Πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, κα. Μαρία Νικολαϊδη και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης προχώρησαν στην διά περιφοράς υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας. 

Η σύναψη της συμφωνίας δρομολογεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών δράσεων και προγραμμάτων, με σκοπό τον διαμοιρασμό τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και την αξιοποίηση της επιστημονικής εκπαίδευσης, για την υποστήριξη της αποστολής, των σκοπών και των δραστηριοτήτων των δύο φορέων. 

Ειδικότερα, για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ισχυρότερων δεσμών ανάμεσα στον κόσμο της παραγωγής, της κατανάλωσης και της γνώσης, συμβάλλοντας και με αυτό τον τρόπο στην κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού. 

Αντίστοιχα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στοχεύει στην ενδυνάμωση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με σκοπό τη βελτίωση των δομών και των συστημάτων διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη δημόσια διοίκηση και στους θεσμούς.

xarokopeio pritanis