Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

panel ionio ead 

«Ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματική διακυβέρνηση»

Μνημόνιο συνεργασίας, για την υποστήριξη και βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και της νεοσυσταθείσας Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπέγραψαν ο Πρύτανης του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Άγγελος Μπίνης.

Το Μνημόνιο αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας για την ανάπτυξη όλων των επιμέρους στοιχείων και διαδικασιών ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, μέρος του οποίου αποτελεί και η ΜΕΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου με στόχο α) την ενίσχυση των κρίσιμων συνιστωσών διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου που θα συμβάλλει στη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, β) τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, γ) την ενδυνάμωση των δικλίδων ασφαλείας, δ) την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων διαφθοράς.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ