Επιλέξτε τη γλώσσα σας

EAD Dyt Attikh 768px


 

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 04.02.2022 ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κ. Άγγελος Μπίνης, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ. Παναγιώτη Καλδή.

Αντικείμενο του μνημονίου είναι η παροχή τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΕΑΔ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και ενίσχυσης των μηχανισμών ακεραιότητας. Ειδικότερα, συζητήθηκε η σύσταση γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4795/2021, καθώς και η αξιοποίηση των συνεργειών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και δράσεων ευαισθητοποίησης σε θέματα ακεραιότητας. 

Δελτίο Τύπου