Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 19.03.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή, 19.03.2021 συνολικά 77.615 ελέγχους και κατέγραψαν 1.173 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 374.100€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μια (1) επιχείρηση.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (66.132).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας – Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες
 • Παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού και περιορισμού κίνησης
 • Παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι τρεις (23) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκατέσσερις (14) συλλήψεις ατόμων σε οικία για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και επέβαλε πρόστιμο 3.000€ στον ιδιοκτήτη για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης, ενώ επιβλήθηκαν συνολικά είκοσι-πέντε (25) πρόστιμα των 300€ στους παρευρισκόμενους, δώδεκα (12) για μη χρήση μάσκας και δεκατρείς (13) για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις και σε επιβολή προστίμου 6.000€ (2x000€) συνολικά σε δύο (2) διοργανωτές ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες και σε επιβολή προστίμου 300€ σε καθέναν από τους συνολικά τριάντα πέντε (35) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και σε επιβολή προστίμου 15.000€ (3x000€) συνολικά σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για παραβίαση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού (καραντίνα), στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ για παραμονή πελατών στον εξωτερικό χώρο, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση εγγράφου με το μέγιστο αριθμό εισερχομένων πελατών, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ και σε αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων και επέβαλε 300€ πρόστιμο σε δυο (2) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 3.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και 5.000€ πρόστιμο σε ιδιοκτήτρια καφενείου για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και από 300€ πρόστιμο σε τέσσερις (4) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης και παραμονή στο κατάστημα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στον σχηματισμό δικογραφίας και επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε φυσικό πρόσωπο για μη τήρηση του μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Αττικής
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη ανάρτηση εγγράφου με το μέγιστο αριθμό εισερχόμενων πελατών σε αρτοζαχαροπλαστείο, στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.

 

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.