Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19, Πέμπτη 12.11.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Πέμπτη, 12.11.2020 συνολικά 68.711 ελέγχους και κατέγραψαν 2.116 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 248.850€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τρία (3) καταστήματα.

 PHOTO 2020 11 13 16 22 40

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (67.685)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας 2. Μη αποστολή sms 3. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων κατά την μετακίνηση πεζών και οχημάτων, (σταθμοί διοδίων ,ΜΜΜ πλοία, ΕΙΧ και ΕΔΧ), καθώς και στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των καταστημάτων που παραμένουν ανοικτά .

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) Πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000€ και συνολικά 30 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καταστήματα στην Περιφέρεια Αττικής

β) Πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ και συνολικά 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά επτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα εννέα (7.989) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Με την εφαρμογή των νέων έκτακτων μέτρων και του αυστηρότερου lock down, το οποίο τίθεται σε ισχύ από σήμερα το βράδυ στις 21.00 τα μικτά κλιμάκια επικεντρώνουν τη δράση τους στην επιτήρηση των νέων μέτρων, ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση για τον χρόνο ισχύος των μέτρων και του αντίκτυπου αυτών στο περιορισμό της διασποράς του SARS COV-2.