Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 02.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 02.09.2021 συνολικά 157.547 ελέγχους και κατέγραψαν 330 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 107.650€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε   (6) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 43

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (107.650).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπάλληλο που δεν χρησιμοποιούσε μάσκα προστασίας
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπάλληλο που δεν χρησιμοποιούσε μάσκα προστασίας

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για είσοδο σε πελάτη χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.200€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κομμωτήριο για υπάλληλο που δεν χρησιμοποιούσε μάσκα προστασίας

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για όρθιους πελάτες

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τοποθέτηση αντισηπτικών επάνω στα τραπέζια

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300€ σε πέντε (5) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για είκοσι ένα (21) υπαλλήλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.700€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα για χρήση μουσικής

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.700€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα

 

Επικράτεια

 • Συνολικά η ΔΙ.Μ.Ε.Α. πραγματοποίησε εξήντα (60) ελέγχους σε αντικείμενα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, που έλαβαν χώρα σε Αττική, Νότιο Αιγαίο και Κεντρική Μακεδονία.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε δεκατέσσερα (14) αντικείμενα και σε εκατόν τρία (103) φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους σε μία (1) ΜΦΗ και τρεις (3) προνοιακές δομές στην Αθήνα, τρεις (3) ΜΦΗ στη Θεσσαλονίκη, μία (1) ΜΦΗ στην Τρίπολη και μία (1) προνοϊακή δομή στη Λάρισα, όπου σε σύνολο εκατόν ενενήντα ενός (191) εργαζομένων οι εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (171 εμβολιασμένοι και 7 με πιστοποιητικό νόσησης), ήτοι ποσοστό 93,19%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή «Covid Free GR», ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της δομής. Οκτώ (8) εργαζόμενοι είχαν τεθεί σε αναστολή και πέντε (5) ήταν σε νόμιμη άδεια.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.